این پروژه ها تنها بخشی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت مانا کنترل سیستم می باشد.

پروژه باسداکت کوثر آذربایجان

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه کوثر آذربایجان

اجرای باسداکت پروژه بزرگ مترو تبریز

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مترو تبریز

اجرای باسبار مجتمع ققنوس

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه ققنوس

اجرای پروژه باس داکت آبشار مشهد

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, آبشار مشهد

پروژه باسداکت مجتمع سپهر گلها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه سپهر گلها

پروژه باسداکت مجتمع الماس

پروژه ها, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت

باسداکت مجتمع قائم فولاد شهر

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه قائم فولاد شهر

رز آرمیتاژ مشهد

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, رز آرمیتاژ مشهد

كارخانه سرنوش

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, كارخانه سرنوش