فرایند تست و راه اندازی سیستم های باس بار یا باسداکت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیستم های باسداکت پیش ساخته

 

در این مقاله به بررسی فرآیند تست و راه‌اندازی سیستم های باسداکت پیش ساخته می‌پردازیم و یک راهنمای جامع جهت راه اندازی این سازه ها ارائه می دهیم. 

 

ابزارهای مورد نیاز

مولتی متر

تستر عایقی(Megger)

پیش نیازها

تجهیزات قدیمی از محل حذف شده باشند.

تجهیزات جدید به محل انتقال داده شده باشند مکانی که نصاب کار خود را شروع خواهد کرد.

نصب تجهیزات توسط شخص نصاب باید بر اساس دستورالعمل کارخانه انجام گیرد.

دیاگرام نصب تجهیزات و اتصالات و اطلاعات مربوط به مونتاژ برای مهندس راه انداز فراهم و قابل دسترسی باشند.

بی برق کردن سیستم نصب شده

مدیر اجرایی برای امنیت کار در سایت مسئول بوده و باید مطمئن باشد که در مرحله نصب تجهیزات بی برق بوده و بر اساس قوانین ایمنی قبل از هر گونه اندازه گیری و بازرسی، از امن بودن آن ها اطمینان حاصل کند.

بعد از اینکه شخص نصاب در مکان حاضر شد و باسداکت پیش ساخته را بر اساس دیاگرام های مورد نیاز مونتاژ و اتصال داد، باید مشخصه های ذیل برای تطابق با جزئیات نشان داده شده در طراحی، بررسی شوند.

- برند

- آمپراژ باسداکت پیش ساخته

- نوع تجهیزات

- شماره سریال

- رفرنس

- تاریخ تولید

- قدرت ترانسفورماتور

- کلید قطع کننده ی جریان منبع ( جهت حفاظت باسداکت )

بازرسی بصری عمومی

قطعات باسداکت

تجهیزات بر اساس نیازهای الکتریکی آن ها انتخاب شده اند یعنی آمپراژ و نوع حفاظت آن ها سازگار با شرایط عملیاتی می باشند.

نکات مربوط به دریافت، ذخیره و دست کاری هیچ نشانه ای از :

  علائم شوک و قوس الکتریکی نداشته باشند (که ممکن است باعث خراب شدن عایق داخلی شود یعنی عایق اتصال در طول شاخه ها یا نقاط تپ-اف ها و بلوک های اتصال دهنده)

  نشانه ای از رطوبت یا اکسیداسیون نداشته باشند (تجهیزات ذخیره شده در محیط خارج بهتر است تا با یک کاور پلاستیکی پوشش داده شوند تا از رطوبت و گرد و خاک در امان باشند)

 برچسب کارخانه که مشخصات محصول را تعیین می کند موجود باشد.

نکات مربوط به نصب و جاگذاری باسداکت

·       مونتاژ مطابق با مشخصات نقشه نصب، دستورالعمل خدمات و کاتالوگ باشد.

·       هیچ گونه پیچشی در باسداکت مشاهده نشود،

·       فاصله باسداکت پیش ساخته با معاهده باشد.دکیهرضات سازه ای ساختمان حفظ شود.

·       اتصالات مطابق با فاصله از مرکز تجهیزات برای توزیع عمودی، افقی، لبه ای و تخت باشند.

·       بست ها به طور کامل بسته نشده باشند تا اجازه حرکت بخاطر تنش های طولی داده شود.

·       استفاده از قطعات انبساطی (Dilatation) در صورتی که نیاز است رعایت گردیده باشد.

بازرسی بصری عمومی

تعداد قطعات جوینت و مقاطع هر کدام از هادی ها بررسی شود

فاصله عایق بین دو هادی و فاصله عایق بین هادی و پنل بررسی شود.

گشتاور پیچ هایی که با گشتاور مهره ها متناسب نیستند بررسی شود و از سالم بودن آن اطمینان حاصل گردد، قسمت سر پیچ از نظر شکستگی بررسی شود

طول بخشی از پیچ که از مهره خارج میشود بررسی شود. بعضی از پیچ ها ممکن است که خارج شده و دوباره در جای قبل قرار گرفته ولی بسته نشده اند.

هر مهره سفت شده را با استفاده از وارنیش پاک نشدنی علامت گذاری کنید. همچنین این کار نوعی خود بازرسی است برای مطمئن بودن از اینکه میزان سفتی پیچ و مهره صحیح است، به علاوه این کار سبب می شود تا هر مهره ای که سفت نشده مشخص شود.

بررسی عایق بین هادی های گرم

این اندازه گیری ها و بررسی ها فقط در حالتی می توانند انجام بگیرند که:

ارتباط با مصرف کننده توسط یک وسیله ایزوله جدا شود.

هر ارتباط از ترانسفورماتور تامین کننده توسط کلید قطع کننده اصلی سوئیچ برد قطع گردد.

وسایل تست: مگر 500 ولت DC  (DC بودن به این دلیل است تا از جریان های خازنی اجتناب شود )

اندازه گیری ها: 6 اندازه گیری بین هادی ها (فاز به فاز و سپس بین هر فاز و نول)

مقدار عایق ولتاژ پایین:  (U<500 Volts): 1000 ohms/voltولتاژ نامی (IEC 60439-1) مجاز است.

در تمامی موارد، مقاومت عایقی نباید کمتر از 0.5 مگا اهم برای هر لینک (تامین کننده یا مصرف کننده) باشد.

شبکه زمین

بررسی بازرسی بصری عمومی:

محفظه آلومینیمی ارت شده باشد (نکته: این بستگی به سیستم ارت دارد)

کیفیت اتصالات تایید گردد

سطح مقطع کابل تایید گردد

قطعات شل فلزی (واشر، پیچ) در تپ-اف ها وجود نداشته باشد.

نکته: نتایج این بررسی ها باید توسط شخص نصاب بر روی صفحه نتایج اشاره گردند.

بررسی عایق بین هادی های گرم و زمین

 

باسداکت برق چیست

برای این بررسی، ارتباط به ترانسفورماتور اصلی باید مجددا برقرار گردد (از پیچ های با گشتاور سر 6 نیوتن متری نوع دوم استفاده کنید.)

وسایل تست: مگر 500 ولت DC (DC  بودن به این دلیل است تا از جریان های خازنی اجتناب شود)

اندازه گیری ها: 6 اندازه گیری بین هادی های گرم (بین فازها و سپس بین هر فاز و نول)

مقدار عایق ولتاژ پایین:  (U<500 Volts): 1000 ohms/voltولتاژ نامی (IEC 60439-1) مجاز است.

در تمامی موارد، مقاومت عایقی نباید کمتر از 0.5 مگا اهم برای هر لینک (وسیله عملیاتی) باشد.

PE  هم پتانسیل محافظ جریان

مرجع:  IEC 60439-1

از پیوستگی PE  اطمینان حاصل شود و اتصالات PE به صورت بصرینیز بررسی گردد.

در مراحل قبلی انجام شده تست عایق، PE فازها باید سازگار بوده باشند.

وسایل تست: اهم متر.

بررسی تنظیمات حفاظتی کلید

تطابق وضع موجود بر اساس مشخصه های نقشه:

ماکزیمم جریان حرارتی

جریان نامی مغناطیسی

نکته: این بررسی فقط زمانی صورت می گیرد که ترانسفورماتور و سیستم باسداکت هم زمان راه اندازی می شوند. بررسی های تنظیمات محافظتی کلید قطع کننده منبع، مربوط به راه اندازی ترانسفورماتور می باشند.

در صورتی که ترانسفورماتور در حال حاضر راه اندازی شده باشد نیاز به این تست نیست.

نکته: راه اندازی فقط می تواند توسط پرسنلی صورت گیرد که دارای اختیارات لازم می باشند.

عملیات پایه: برق دار کردن ترانس بی بار و وصل کلید.

بررسی ترتیب فاز

هدف: شناسایی جا به جایی در فازها یا نول میان 4 اتصال ورودی و خروجی باسداکت نسبت به خروجی ترانسفورماتور.

وسایل تست: آنالیزگر هارمونیک سه فاز

اگر برق دار کردن سیستم باسداکت موفقیت آمیز باشد، باید یک مصرف کننده واقعی از کارخانه درخواست شود تا به صورت قطعی راه اندازی معتبر گردد.

نکته: اگر موفقیت آمیز نباشد، بررسی های قبلی باید دوباره صورت گرفته تا خطای احتمالی کشف شود و محل آن مشخص شود. قبل انجام این مرحله، تجهیزات باید مجددا به حالت بی برق بازگردند.

آخرین تست، قرار دادن در مرحله خدماتی

این تست زمانی انجام می گیرد که سیستم باسداکت برق دار شده باشد. این تست، هرگونه پدیده ناخواسته ناشی از افزایش بار متوسط را نمایان می کند.

تست عملیاتی زمان واقعی

به محض اینکه باسداکت قدرت برق دار شد، باید سیستم باسداکت دیگری به آرامی از دورترین نقطه تا مصرف کننده وارد مدار شود، سپس هرکدام از مصرف کننده ها ( به ترتیب مصرف کننده هایی که دارای جریان های کششی زیادی هستند) وارد مدار شوند سپس روشنایی، کنتاکتورها، گرمایش، موتورها و غیره وصل می شوند.

نباید هیچ گونه لرزش اضافی و جرقه ای مشاهده شود.

این تست به آسانی شامل بررسی عملیات صحیح باسداکت پیش ساخته بوده که بر اساس:

تعداد متوسط ماشین ها در عملیات

تنوع بار هر کدام از بار های انفرادی

همزمانی پیک ماشین های عملیاتی

اگر همه چیز به ترتیب و سر جای خود باشد، سیستم باسداکت پیش ساخته "درخدمت" اعلام می شود.

 

پایان تست.

شما اجازه ای برای ارسال نظر ندارید