باسداکت کارخانه صنعتی کویر

باسداکت کارخانه صنعتی کویر

این پروژه که یک پروژه مسکونی بسیار بزرگ می باشد در تهران واقع شده است.
یک نمونه استفاده از
Center Feed Unit در رایزر عمودی در تصویر نمایش داده شده است.
این قطعه جهت ایزوله کردن باسداکت چند طبقه استفاده شده است تا در موقع وقوع اتصال کوتاه در مصرف کننده طبقات خط، کلید اصلی باسداکت عمل ننموده و در نتیجه کل سیستم بی برق نخواهد بود.

اجرای ساپورت کشی حرفه‌ای و استاندارد و کلیه زیرساختهای اجرای باسداکت توسط کارشناسان مانا کنترل سیستم صورت پذیرفته و کلیه زیرساخت توسط پیچ بولت و انکر انجام گرفته است.


باسداکت برق

 

 

تصاویر اجرای پروژه باسداکت برق

 

افت ولتاژ باسداکت برق

 

تاریخ

15 دی 1399

مجموعه ها

پروژه های در دست اجرا, باسداکت, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت