پروژه باسداکت شرکت ارتباطات زیرساخت

پروژه باسداکت شرکت ارتباطات زیرساخت

پروژه باسداکت شرکت ارتباطات زیرساخت مربوط به یکی از ارگان های دولتی بوده که کاربری اداری دارد و در تهران واقع شده است.

در این پروژه جایگزین کردن ۴ لاین باسداکت ۴۰۰ آمپری با باسداکت های قدیمی ساختمان در بازه زمانی بسیار کوتاه و فوری توسط کارفرما تعریف گردیده بود و می بایست باسداکت های قدیمی جمع آوری شده با سایتهای جدید نصب می‌شد.

این پروژه هم توسط تیم فنی و اجرایی شرکت مانا کنترل سیستم در جدول زمانی مورد نظر کارفرما به اجرا درآمد.

اجرای فوری باسداکت

تاریخ

15 دی 1399

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, باسداکت, باسداکت گرسان, پروژه باسداکت, انواع باسداکت