باسداکت طلا پروفیل تبریز

باسداکت طلا پروفیل تبریز

آمپراژ : 2500 آمپر
نوع باسداكت:آلومنيومي
نوع كاربري : صنعتي
شهر : جلفا

تاریخ

28 دی 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, طلا پروفیل تبریز