اجرای باسداکت هتل بهار

اجرای باسداکت هتل بهار

آمپراژ : 630 تا 1600آمپر
نوع باسداكت : آلومنيومي
نوع كاربري : تفریحی
شهر : مشهد

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع هتل بهار