مجتمع مسکونی سپهر

مجتمع مسکونی سپهر

تعداد واحد :1600
آمپراژ : 200 تا 1000آمپر
نوع باسداكت:آلومنيومي
نوع كاربري : مسکونی
شهر : اصفهان

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مجتمع مسکونی سپهر