ساختمان دیوان عدالت اداری تهران بزرگ

ساختمان دیوان عدالت اداری تهران بزرگ

•    آمپراژ : 315 ، 800 تا 1000آمپر
•    نوع باسداكت:آلومنيومي
•    نوع كاربري : اداری
•    شهر : تهران

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, ساختمان دیوان عدالت اداری تهران بزرگ