باسداکت مهمان دوست نیاوران

باسداکت مهمان دوست نیاوران

•    تعداد واحد : 204
•    آمپراژ : 800 تا 1000آمپر
•    نوع باسداكت:آلومنيومي
•    نوع كاربري : مسکونی
•    شهر : تهران

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه مهمان دوست نیاوران