پروژه باسداکت مجتمع فدک

پروژه باسداکت مجتمع فدک

تعداد واحد : 420
آمپراژ : 250 و 630 آمپر
نوع باسداكت:آلومنيومي
نوع كاربري : مسكوني
شهر : اصفهان

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه مجتمع فدک