پروژه باس داکت سپهر کوهسنگی

پروژه باس داکت سپهر کوهسنگی

•    تعداد واحد : 185
•    آمپراژ : 250 تا 500 آمپر
•    نوع باسداكت:آلومنيومي
•    نوع كاربري : اداری
•    شهر : مشهد

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, پروژه سپهر کوهسنگی