پروژه باسداکت جهان بين

پروژه باسداکت جهان بين

تعداد واحد : 560
آمپراژ : 250 و 800 آمپر
نوع باسداكت:آلومنيومي
نوع كاربري : مسكوني
شهر : اصفهان

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, جهان بین