PLC و DCS - GERSAN - مانا کنترل سیستم

چاپایمیل
PLC و DCS
قیمت فروش
تخفیف
قیمت / kg:
تولید کنندهABB
شرح

- در انواع رنج های mini PLC تا PLC  های بزرگ صنعتی

- دارای Motion Control

- پشتیبانی از Expansion  های مختلف