دژنکتور خلاء

چاپایمیل
دژنکتور خلاء
قیمت فروش
تخفیف
قیمت / kg:
تولید کنندهABB
شرح

- 12تا 36 کیلو ولت

- 630 تا 3150 آمپر

- قدرت اتصال کوتاه 16 تا 50 کیلو آمپر