کلید حرارتی مغناطیسی - GERSAN - مانا کنترل سیستم

چاپایمیل
کلید حرارتی مغناطیسی
قیمت فروش
تخفیف
قیمت / kg:
تولید کنندهABB
شرح

- حفاظت بدون فیوز

- فراهم کردن ایمنی و قابلیت اطمینان بالا در طراحی و کاربرد

- اشغال کمتر فضا به دلیل ابعاد کوچک تر

- صرفه جویی در هزینه های نگهداری