فیوز مینیاتوری - GERSAN - مانا کنترل سیستم

چاپایمیل
فیوز مینیاتوری
قیمت فروش
تخفیف
قیمت / kg:
تولید کنندهABB
شرح

- فیوزهای مینیاتوری از 1 آمپر تا 125 آمپر

- کلیدهای حرارتی مغناطیسی از رنج 0.1 تا 2400 آمپر

- بی متال از رنج 0.1 تا 750 آمپر

- محافظ جان و فیوز ترکیبی و رله های نشت جبرانی