بی متال - GERSAN - مانا کنترل سیستم

چاپایمیل
بی متال
قیمت فروش
تخفیف
قیمت / kg:
تولید کنندهABB
شرح

- تنظیمات جریان برای حفاظت اضافه بار

- قابل تنظیم برای ریست اتوماتیک یا دستی

- مناسب برای کاربرد تک فاز و سه فاز

- نمایشگر وضعیت