فرم درخواست نمایندگی

اشخاص حقیقی

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر

تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر

سوابق شغلی گذشته و مدت فعالیت هر یک(*)
ورودی نامعتبر

اشخاص حقوقی

نام شرکت
ورودی نامعتبر

تاریخ ثبت
ورودی نامعتبر

محل ثبت
ورودی نامعتبر

شماره جواز کسب
ورودی نامعتبر

تاریخ صدور
ورودی نامعتبر

محل صدور
ورودی نامعتبر

مدت اعتبار
ورودی نامعتبر

مالکیت شرکت
ورودی نامعتبر

تلفن شرکت
ورودی نامعتبر

فکس شرکت
ورودی نامعتبر

ایمیل شرکت
ورودی نامعتبر

آدرس وب سایت شرکت
ورودی نامعتبر

وضعیت محل فعالیت
ورودی نامعتبر

نوع مالکیت
ورودی نامعتبر

کدپستی
ورودی نامعتبر

آدرس کامل پستی
ورودی نامعتبر

در صورت اخذ نمایندگی فروش چه تضمینی می توانید ارائه فرمائید؟
ورودی نامعتبر

پیش بینی شما از میزان فروشتان در ماه چقدر است؟
ورودی نامعتبر

چنانچه از سایر شرکت‌ها نمایندگی فروش دارید، لطفاً نام و مدت زمان فعالیت را در قسمت ذیل توضیح دهید
ورودی نامعتبر